کار یابی

Closed

Position Title Duty Station Closing Date
Software Quality Assurance Assistant

 VN-KBL-123/17

Kabul, Afghanistan December 4, 2017
Project Clerk

VN-KBL-115/17 

Kabul, Afghanistan November 24, 2017
National Programme Officer

 

VN-KBL-112/17

Kabul, Afghanistan November 14, 2017
Migration health Nurse

VN-KBL-110/17

Kabul, Afghanistan October 28, 2017
Roving Compliance Officer/Sub-offices

VN-KBL-108/17

Kabul, Afghanistan October 25, 2017