کابل-  روز چهار شنبه پنجم حوت سال روان هجری شمسی، ۱۲۵ تن از شهروندان افغان به همکاری مساعدت های عودت داوطلبانه و استقرار مجدد سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) از

۲۷ قوس ۱۳۹۴ -  تجلیل از روز بین المللی مهاجر که بتاریخ ۱۸ دسامبر در سطح جهانی بعمل آورده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان بین الملی مهاجرت یا (آی او ایم) مراسمی را به روز