اطلاعیه مطبوعاتی

Wednesday, February 24, 2016

کابل-  روز چهار شنبه پنجم حوت سال روان هجری شمسی، ۱۲۵ تن از شهروندان افغان به همکاری مساعدت های عودت داوطلبانه و استقرار مجدد سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) از کشور آلمان بگونۀ  داوطلبانه به کابل بازگشت نمودند.

Friday, December 18, 2015

۲۷ قوس ۱۳۹۴ -  تجلیل از روز بین المللی مهاجر که بتاریخ ۱۸ دسامبر در سطح جهانی بعمل آورده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان بین الملی مهاجرت یا (آی او ایم) مراسمی را به روز دو شنبه بدین منظور در کابل برکزار نموند.

Friday, December 4, 2015

اطفال زیر سن دسته عظیمی از عودت کنندگان آسیب پذیر افغان را از کشور ایران تشکیل میدهد، نیازمندیهای این دسته که به سفرهای خطیر فرامرزی پرداخته اند، همواره از نظر انداخته شده است.

Tuesday, August 18, 2015

Afghanistan’s Ministry of Refugees and Repatriation, with the support of IOM, has launched a comprehensive database that will be used to record vital information on returnees and internally displaced pe

Sunday, May 10, 2015

۱۱ ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی ( ۲۱ ماه ثور سال ۱۳۹۴) - سازمان بین المللی مهاجرت یا (IOM) و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان د.ج.ا.ا یک تفاهم نامۀ همکاری را دیروز در کابل به امضأ رسانیدند.