سازمان بین المللی مهاجرت به پاسخگویی در برابر سیلاب های محلک در مناطق ملختف افغانستان پرداخته است

Date Published: 
Tuesday, April 19, 2016

 

کابل: سیلاب های محلک جان بیشتر از ۵۰ تن را گرفت و منجر به تخریب خانه های هزارها تن در مناطق شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب، جنوب شرق، شرق، زون مرکز و ساحات کوهستانی مرکزی افغانستان، شده است. سازمان بین المللی مهاجرت یکی از پاسخ دهندگان اول در این حوادث بوده و مساعدت های بشردوتانه مورد نیاز عاجل را به آن استقامتها اعزام داشته است که به زودترین فرصت به خانواده های متضرر خواهند رسید.

بارانهای شدید در هفته های اخیر به سیلاب های وسیع و زمینلغزش ها در سراسر ولایات غور، بادغیس، هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، بامیان، دایکندی، لوگر، غزنی، پکتیا، پروان، پنچشیر، نورستان، لغمان، کنړ، اوروزگان، و هلمند انجامیده است.  سیلاب های اخیر که در ولایات متذکره سراسیر شد، خانه ها، زمین های رزاعتی علفچر ها را تخریب نموده است. همچنان راه های عمده مواصلاتی نیز تخریب گردیده که دسترسی به بعضی مناطق را به شدت به چالش میکشاند.

ریس هیت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت و فرستاده ویژه برای افغانسان، آقای لورانس هارت در یک نشت اضظراری هماهنگی بیان داشت، " این وسیعترین نوع از سیلاب های بوده که اکثر ولایت افغانستان را متأثر ساخته و در طول بیشتر از یک دهه تجربه نشده است. فامیل های متأثر شده شدیدأ به کمک های بشردوستانه، سرپناه، عذا، آب آشامیدنی صحی و خدمات ابتدایی صحی نیاز دارند".

در همکاری با اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان یا (اندما)، دفاتر محترم والیان ولایات و همکاران از سازمان ملل متحد و موسسات غیر دولتی، تیم های ارزیابی سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) به ساحات آسیب دیده بتاریخ های ۱۶ و ۱۷ اپریل سال روان میلادی اعزام شده اند. تیم های متذکره جهت تشخیص میزان تخریب سیلاب ها و نیازمندی های خانواده های که خانه ها و معیشت خویش را از داده اند، با بزرگان محل دیدار نمودند.

"تعدادی کثیری از خانواده ها بلاثر این سیلاب ها آسیب دیده اند، ولی ارزیابی های مشترک و عاجل در هماهنگی با مقامات ذیربط افغان و شرکای بشردوستانه مقدور ساخته است تا بزودترین فرصت بدان نقاط دور دست رسیده و برای خانواده های آسیب پذیرکمک های ابتدایی مورد نیاز جدی را فراهم نماییم"، آقای هارت علاوه نمود.

گزارشات ابتدایی حاکی از آن است که ۳،۲۲۹ خانواده در اثر این حوادث آسيب دیده اند، این درحالیست که ۲،۱۲۶ منزل مسکونی شدیدأ تخریب شده و ۴۰۴ منزل مسکونی دیگر کاملأ از بین رفته است. آین آمار ممکن بدلیل قرار گرفتن معلومات خسارات

وارده بیشتر، شاهد افزایش باشد. گزارشات همچان علاوه میدارد که ۵۱ یک تن در پی این سیلابها جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخم برداشتند و نیز ۲ تن دیگر لادرک میباشند. اکثر از خانواده های که خانه های خویش را از دست داده اند به مناطق و قریه جات همسایه آواره شده اند. 

سازمان بین المللی مهاجرت مساعدت های مورد نیاز بشری و سرپناه های اضطراری را در گدام های ساحوی خویش در سراسر کشور از قبل اکمال نموده است تا نیازمندیهای خانواده های متضرر را مرفوع نماید. این مواد کمکی شامل وسایل ابتدایی فامیل، کمپل، سیت آشپزخانه، ترپال های پلاستیکی، وسایر لازم مورد نیاز میباشد که در کاهش مشقت های بیجاشدگی این خانواده ها را کمک خواهد کرد. مواد کمکی اضافی در صورت نیاز میتواند از سایر گدام های این سازمان در سراسر کشور تأمین گردد.

حبیب الله یک تن از آسیب دیدگان از گزر الحبیب شهر مزارشریف به سازمان بین المللی مهاجرت گفت، "خیلی ها به مشکل توانستم تمام اعضای فامیل خویش را از سیلاب های مخرب به یک جای امن انتقال دهم، تمام داشته ها، وسایل خانه و مواد ارتزاقی مان را آب برد".

فعالیت کمک های بشردوستانه سازمان بین المللی مهاجرت توسط اداره کمک به حوادث برون مرزی آیالات متحده آمریکا یا (اوفدا) تمویل میگردد.

 

برای معلومات بیشتر، نصیر احمد حیدرزی، ایمیل آدرس : nhaidarzai@iom.int، شماره تماس: 794 100 542  0093