وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) از روز بین المللی مهاجر را در کابل تجلیل به عمل آوردند

Date Published: 
Friday, December 18, 2015

۲۷ قوس ۱۳۹۴ -  تجلیل از روز بین المللی مهاجر که بتاریخ ۱۸ دسامبر در سطح جهانی بعمل آورده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان بین الملی مهاجرت یا (آی او ایم) مراسمی را به روز دو شنبه بدین منظور در کابل برکزار نموند.

در این همایش جمعی اشتراک کنندگان از مقامات حکومتی، نهاد های جامعه مدنی و فعالین کمک های بشردوستانه، اعضای پوهنتون ها و نمایندگان جامعه جهانی حضور به هم رسانیدند تا موضوعات پیرامون خطرات، چالش ها و فرصت های مهاجرت صحبت نمایند.

بحث مهاجرت بگونه روز افزون در محراق توجه در افغانستان قرار داشته است از اول سال روان میلادی حدودأ 150،000 تن مهاجرین افغان جهت پناهجویی به کشور های اروپا  سرازیر شده اند.  در جریان سفر، آنان به خطرات فراوان مواجه شدند، و نگرانی های به شکل روز افزون در ارتباط به تأثیرات  این مهاجرتها  روی انکشاف کشور، وجود دارد.

ریس جمهوری بیشین کشور جلالتمآپ حامد کرزی در جریان سخنرانیش خطاب به جوانان کشور آنان را تشویق نمود تا در کشور باقی بمانند و در ترقی و تعالی افغانستان سهیم شوند.

وی گفت "اگر شما میخواهید میلیونر و ملیاردر شوید و بشرفت کنید، پس کشو را ترک ننمایید"، وی علاوه نمود " بلعکس  برای تعالی کشور در افغانستان دست به دست هم داده تلاش نمایید".

حکومت افغانستان نقش رهبری را در پاسخگویی به بهران مهاجرت با ایجاد کمیسیون عالی امور مهاجرت ایفا مینماید. سخنرانان ماهیت پیچیده مسایل مهاجرت و نیاز به یک روش جامع و اقدام برای حل چالش های مهاجرت را  برحسته نمودند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان محترم سید حسین عالمی بلخی در جریان سخنرانیش  گفت "از اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی، حدودأ 300،000 افغانان مهاجر به کشور عودت نموده، در حالیکه در جریان همین مدت بتعداد 150،000 تن از پناهجویان افغان بدلیل فقدان امنیت و مشکلات اقتصادی در افغانتسان، درکشور های اروپایی درخواستهای پناهندگی نموده اند"، وی می افزاید " با در نظرداشت وضعیت امنیتی کشور، باید با پناهجویان افغان برخورد  مساوی در روشنایی قوانین بین المللی صورت گیرد".

ریس هیت مأموریت سامان بین الملی مهاجرت و نماینده خاص برای افغانستان آقای ریجارد دانزیگر میگوید "ما روی همروفته در مورد مهاجرت های مختلط سخن میگویم – خیلی ها مشکل از تا تفکیکی از افراد پناهجو از غیر پناهجو و اینکه چه کسی مهاجرین اقتصادی ویاهم در بسا موارد قربانیانی قاچاق و تجارت انسان بوده است، را ارایه نمود"، وی افزود " افراد نظر به انگیزه های متعدد – اقتصادی، امنیتی و دلایل شخصی مهاجرت مینماید". 

نگرانی ها روی تعداد کثیری از اطفال زیر سن که به اروپا رفته اند نیز مطرح گردید.  افغانان در حال حاضر بیشترین دسته از اطفال زیزسن که درخواست پناهندگی در قاره اروپا مینماید را تشکیل میدهد. با مسافرت های تنهایی، این اطفال زیر سن دستخوش خطرات بهر برداری و سؤاستفاده نیز قرار گرفته میتواندد.  

 آقای ریچارد بیان داشت "در هفته آخر ماه اکتوبر سال روان میلادی، 1،492 تن از اطفال زیر سن افغان به کشور سویدن رسیده اند". وی علاوه نمود " اغلبأ خلاف اراده والدین شان به این مهاجرت ها میپردازند، ولی این مطلب بخوبی قابل درک است که اکثر شان امید خانواده ها و اجتماعات شان میبباشند. ما باید در مورد آن عده از والدین که اطفال خویش را به خارج میفرستند اطمینان حاصل نماییم تا ایشانرا از طریق فراهم سازی معیشت کمک نموده باشیم".   

در این مراسم پارچه تیاتر که پیرامون عوامل عمده مهاجرتها از افغانستان و خطراتیکه  متصوره حین تلاش برای رسیدن به اروپا، تهیه گردیده بود، نیز تمثیل گردید.

در ۱۸ ماه دسامبر سال ۱۹۹۰، مجمع سازمان عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون بین المللی را در خصوص حفظ حقوق مهاجران کارگر و اعضای فامیل های شان به تصویب رسانید. در سال ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی این سازمان بگونه رسمی این روز را بعنوان روز بین المللی مهاجر با توجه به اهمیت تعداد روز افزون مهاجران در جهان، برگزید.

برای معلومات بیشتر لطفأ با ما به تماس شوید:

سازمان بین المللی مهاجرت: نصیر احمد حیدرزی، 0093794100542 – nhaidarzai@iom.int  و یا هم

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان: اسلام الدین جرأت، 0093777606010 – media@morr.gov.af